Inspiratie

Een tekst die aansluit bij mijn motto: Leven en werken in vertrouwen.

 

'De mens die het leven wil beheersen - de machthebber - is een gevangene van zichzelf en hij wordt pas werkelijk vrij wanneer hij zich niet meer laat beheersen door zijn begeerten en dus ook niet door zijn streven naar beheersing. Wanneer hij niet meer afdwingt, maar ontvangt wat het leven hem geeft. In vertrouwen.

 

En hoe kom je tot dat vertrouwen? Daar is die vraag weer. Hoe kun je dat bereiken? Wat moet je leren, wat moet je weten, wat voor werk moet je verrichten om vertrouwensvol te kunnen zijn?

 

Deze vraag blijft terugkomen. Het lijkt een redelijke, verantwoorde vraag van een goedwillend iemand die een goed leven wil leiden en daartoe naar handvatten vraagt. Maar het is een schijnvraag. Het is de vraag van iemand die op de hoge duikplank staat, op het uiterste puntje, en die zich dan richt tot iemand daar beneden en zegt: 'Ik wil misschien graag wel springen, maar hoe doe ik dat?' En de persoon daar beneden roept: 'Hoe? Je springt of je springt niet.'

 

Er is geen tussenweg. Je springt of je springt niet. Als je niet springt, kun je je leven lang een geleidelijke methode blijven zoeken. En als je wel springt, vind je het een wonder.'

 

Uit Sta op en ga, van Hans Korteweg, Felix uitgeverij