Bezieling leidt tot verbinding

Hoe werkelijk je verhaal vertellen verbinding en bezieling brengt.

In een 3 daagse met de top van een ontwikkelingsorganisatie staan wij stil bij hun manier van samenwerken, de huidige en gewenste cultuur. Men functioneert niet als een team; ieder teamlid gaat zijn eigen gang en is alleen gericht op zijn eigen afdeling. Er is weinig verbinding en contact onderling en men voelt zich alleen in al die veranderingen.

Voor de tweede avond heeft de directeur een wens: vertel je verhaal! Hij wil graag met elkaar stilstaan bij de vraag waarom een ieder dit werk doet. Hijzelf doet de aftrap en vertelt zeer persoonlijk over zijn bevlogenheid voor dit werk en waarom hij dit ooit is gaan doen. Via de talking stick wordt het gesprek door een ander voortgezet etc..

Zo ontrolt zich een prachtige avond. Ik zit ademloos te luisteren. Iedereen spreekt bezield over waarom hij of zij dit werk doet. De emotie en trilling in de stem is hoorbaar. Voor sommigen gaat hun besluit om dit werk te doen ver terug in de tijd.

Zo nam bijvoorbeeld iemand ooit in het verleden het besluit om zich in te zetten voor barmhartigheid. Zijn werk is nu is een rechtstreeks gevolg hiervan.  Anderen hebben het meegekregen van thuis; ze gingen als kind mee met hun ouders, die ook dit werk deden. Weer een ander heeft iets meegemaakt waardoor haar leven veranderde. Ze besloot daardoor om zichzelf meer in te zetten voor een andere en betere wereld…

Iedereen in de kring blijkt heel bewust en vol overtuiging gekozen te hebben voor dit werk, vol in contact met hun diepste innerlijke drijfveren. Ze raken elkaar met hun verhalen en je voelt de verbinding op een dieper niveau tussen deze afzonderlijke mensen groeien.

Ik ben diep ontroerd aan het eind en voel grote dankbaarheid. Mijn drijfveer is om mensen in contact te brengen met hun eigen bezieling en vandaaruit hun leven en werk vorm te geven. Om hier dan bij te mogen zijn is een geschenk.

In elk afzonderlijk verhaal hoor je de ziel als werkgever spreken. Bovendien hoor je door alle verhalen heen de ziel van de organisatie spreken. Zo duidelijk kwam ik dat niet eerder tegen. Hoe belangrijk het was om dit uit te spreken blijkt een tijdje later. De verbinding tussen de mensen is sterker, men zoekt elkaar meer op. Het gesprek heeft ook inspiratie gegeven om dit in hun eigen teams te doen. De organisatie heeft veel reorganisatieleed achter de rug en zulke gesprekken helpen in het herstellen van het vertrouwen.

 

Gesterkt door dit verhaal ga je misschien zelf wel verhalen delen met familie en vrienden. Vertellen wat je geraakt heeft afgelopen jaar, wat je bezield heeft en wat je voor je ziet voor de toekomst. Ik wens je een fijne stille tijd van rust, bezinning en mooie verhalen toe!

 

 

terug naar weblog