Vision quest

 

Oorsprong

Natuurvolken vanuit diverse tradities kennen al heel lang het ritueel dat je je bij belangrijke overgangen in je leven terugtrekt in de natuur, op een berg, om te reflecteren, stil te worden en een 'visioen' te ontvangen, dat richting geeft aan je bestaan. Bijvoorbeeld bij de overgang naar volwassenheid of naar ouderdom. Maar ook medicijnmannen en leiders gebruikten het bij belangrijke vragen voor hun gemeenschap of volk.

Vanuit de Noord-Amerikaanse traditie wordt dat een 'vision quest' genoemd, een zoektocht, queeste, naar een visioen. 

 

Onze vision quests

We gebruiken de 'vision quest' als een innerlijke bezinningstocht. Een intense ontmoeting met de natuur en met jezelf. Je bent alleen, op een afgebakende plek, vastend, één of meerdere dagen in de natuur. Je slaapt onder een zeiltje.

Je beleeft de verandering van het ritme van de dag, van het licht, de luchten om je heen. Je hebt mogelijke ontmoetingen met dieren, groot of klein. De natuur, het stil zijn en 'niets' doen hebben een intense werking. Je komt in contact met je diepere verlangens, antwoorden op levens- of zielsvragen komen onverwacht tot je in je dromen of door spiegeling van de natuur om je heen. 

 

De bedding

Als begeleiders helpen we je om je goed voor te bereiden. Wij zorgen voor ondersteuning en bedding, zodat je in alle rust en veiligheid contact kan maken waar het bij jou in essentie over gaat. In de voorbereiding schrijf je een brief, hebben we een voorbereidingsdag, maak je een 'medicijnwandeling' waar je je alvast richt op je queeste en helpen we je om je vraag aan te scherpen. Na afloop deel je je ervaringen in de groep en helpen we je ze beter te begrijpen. Je overziet je bestaan, komt tot inzichten en durft nieuwe, andere keuzes te maken.

We bieden vision quests van 6 dagen, waarin je 3 dagen en 4 nachten werkelijk op jezelf bent, de overige dagen dienen ter voorbereiding en afronding.  We organiseren ze in Nederland op de Veluwe in juni en augustus.

Zie voor actuele data en kosten of meer info het reisoverzicht van bezinningstochten.nl.

Opgave via bezinningstochten.nl.

 

 Een impressie van een vision quest: