wandelen in de natuur

 

 

 

 

groep mensen op het strand

 

 

 

 

Tipi1

 

 

 

 

 

 

Aanpak in teams

 

Onderlinge relaties

Bij teamontwikkeling - of het nu over de samenwerking, de cultuur of het leiderschap gaat - staat in mijn ogen altijd de onderlinge relaties en het werkelijke contact tussen mensen centraal.

 

Ik vind het belangrijk dat de leidinggevende van een team weet wat hij of zij wil en daar leiding in neemt. Tegelijkertijd is het van belang dat een leidinggevende echt het gesprek wil aangaan met de mensen in het team en contact maakt met wat hen inspireert of dwarszit. Tot slot is er dan altijd de vraag voor ieder teamlid: wil ik verantwoordelijkheid voor mijn aandeel nemen en wat is dat dan? Voorafgaand aan een bijeenkomst zijn interviews met iedereen of een deel van het team nodig om een helder beeld te krijgen van wat er speelt in een team.

 

 

Ervaringsleren

In mijn manier van werken is het essentieel dat mensen niet alleen mentaal ervaringen verwerken, maar ook leren door te 'ervaren'. Dat kan op verschillende manieren.

 

Met lichaamswerk of energetische oefeningen ervaar je hoe je lijf op dingen reageert. Waar het stroomt of waar blokkades zitten en hoe je die weer kan losmaken. Via rituelen, of dromen ervaar je op een andere manier, wat belangrijk voor je is of waar het over gaat. Ook door te werken in de natuur en met stilte ervaar je bijvoorbeeld je onrust sneller of komen antwoorden scherper naar boven.

 

De mate waarin ik dit 'ervaringsleren' gebruik is afhankelijk van het onderlinge vertrouwen in een team en de gewenste diepgang op persoonlijk niveau.

 

 

In de natuur

De plek van de locatie en het gebruik van de natuur op sommige momenten, is al voldoende om het proces sneller te laten stromen.

 

De natuur inspireert, brengt rust en verdieping waardoor het proces tussen mensen ook sneller op gang komt. Daarom zoek ik inspirerende locaties in de natuur voor dergelijke bijeenkomsten, die vaak meer dan één dag duren. Het kan een conferentieoord zijn, maar met kleine teams zoek ik liever een groot huis, waar we helemaal een eigen sfeer kunnen creëren.

 

En soms is behoefte aan hele bijzondere locaties...

 

 

Insights-model

Bij groepen en mensen, die de eerste stappen zetten op het terrein van team- of persoonlijke ontwikkeling werk ik ook wel met het Insights Discoverymodel. Dit model kan behulpzaam zijn bij het scheppen van een veilige basis om over de onderlinge samenwerking in gesprek te komen. Het Insights Discoverymodel maakt aan de hand van een aantal vragen een toegankelijk en plezierig leesbaar persoonlijkheidsprofiel van iemand. Dit profiel geeft inzicht in de voorkeursstijlen van betrokkene: hoeveel informatie heeft iemand nodig om tot een besluit te komen, hoe komt iemand tot een besluit, wat is belangrijk in de samenwerking, hoe bepalend is de interactie tussen mensen, waarom communiceert iemand met de één makkelijker dan met de ander, etc.? Het gebruik van het model vergt niet veel voorbereidingstijd.

 

Ik ben een Licensed Practioner voor Insights Discovery en Deeper Discovery.