Insights Discoverymodel

Insights

Bij groepen en mensen, die de eerste stappen zetten op het terrein van team- of persoonlijke ontwikkeling werk ik ook wel met het Insights Discoverymodel. Dit model kan behulpzaam zijn bij het scheppen van een veilige basis om over de onderlinge samenwerking in gesprek te komen. Het Insights Discoverymodel maakt aan de hand van een aantal vragen een toegankelijk en plezierig leesbaar persoonlijkheidsprofiel van iemand. Dit profiel geeft inzicht in de voorkeursstijlen van betrokkene: hoeveel informatie heeft iemand nodig om tot een besluit te komen, hoe komt iemand tot een besluit, wat is belangrijk in de samenwerking, hoe bepalend is de interactie tussen mensen, waarom communiceert iemand met de één makkelijker dan met de ander, etc.? Het gebruik van het model vergt niet veel voorbereidingstijd.

 

Ik ben een Discovery Licensed Practioner voor Insights.