Vision quest

 

Vision quest op de Veluwe juni en augustus

Natuurvolken vanuit diverse tradities kennen al heel lang het ritueel dat je bij belangrijke overgangen in je leven je terugtrekt in de natuur, op een berg, om te reflecteren, stil te worden en een 'visioen' te ontvangen, dat richting geeft aan je bestaan. Bijvoorbeeld bij de overgang naar volwassenheid of naar ouderdom. Maar ook medicijnmannen en leiders gebruikten het bij belangrijke vragen voor hun gemeenschap of volk. Vanuit de Noord-Amerikaanse traditie wordt dat een 'vision quest' genoemd, een zoektocht, queeste, naar een visioen.

 

Intense ontmoeting met de natuur

Wij gebruiken de 'vision quest' als een innerlijke bezinningstocht. Een intense ontmoeting met de natuur en met jezelf. Je bent alleen, op een afgebakende plek, vastend, meerdere dagen in de natuur. Je slaapt onder een zeiltje. Je beleeft de verandering van het ritme van de dag, van het licht, de luchten om je heen. Je hebt mogelijk ontmoetingen met dieren, groot of klein. De natuur, het stil zijn en 'niets' doen hebben een intense werking. Je komt in contact met je diepere verlangens, antwoorden op levens- of zielsvragen komen onverwacht tot je in je dromen of door spiegeling van de natuur om je heen.

 

Overzien van je bestaan en tot nieuwe keuzes komen

Als begeleiders helpen we je om je goed voor te bereiden. We zorgen voor ondersteuning en bedding, zodat je in alle rust en veiligheid contact kan maken met waar het bij jou in essentie over gaat. Na afloop deel je je ervaringen in de groep en helpen we je ze beter te begrijpen. Je overziet je bestaan, krijgt antwoorden en durft nieuwe, andere keuzes te maken.

 

Over de locatie

We bieden de vision quest aan op een prachtig landgoed op de Veluwe, grenzend aan Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Deelerwoud. Dit landgoed is al meer dan 100 jaar gesloten voor publiek en vormt door de ingesloten ligging zonder aangrenzende openbare wegen een prachtig gebied waar we in alle rust kunnen verblijven. Passerende edelherten en damherten, wilde zwijnen en moeflons maken de kans op ontmoetingen met dieren groot.

 

Programma
Je start met het schrijven van een motivatiebrief.

Vervolgens is er een voorbereidingsdag met alle deelnemers waarin we enerzijds praktische informatie geven over de quest zelf en jouw voorbereiding erop en anderzijds stil staan bij jouw wens of reden om mee te doen.

Ook maak je voor de vison quest een 'medicijnwandeling'. Daar krijg je op de voorbereidingsdag informatie over.
De vision quest zelf duurt vijf dagen. De eerste dag komen we vroeg in de ochtend samen in het basiskamp op de Veluwe. Hier wisselen we uit over het thema waarmee jij de quest in gaat, kies jij je plek via een ritueel en reinig je je tijdens een zweethutceremonie. Aan het begin van de avond ga je naar jouw plek.

Je verblijft 4 nachten en 3 dagen alleen op jouw afgebakende plek in de natuur, in de bedding van de groep en ondersteund door ons. Tijdens deze dagen vast je en ontbreken afleidingen uit het dagelijkse leven zoals telefoon, sociale media, tussendoortjes, alcohol en dergelijke.

De laatste nacht van je quest breng je wakend door. Na deze nacht keer je in de ochtend terug naar het basiskamp en staan we stil bij jouw ervaringen. Wat is er gebeurd tijdens je verblijf alleen? Je verhaal wordt door ons gespiegeld. Waar ging jouw vision quest over, wat was de rode draad? Wat hebben de signalen van de natuur je te zeggen?

 

 

Praktische informatie

Voor actuele data en kosten kijk op het reisoverzicht van bezinningstochten.nl.


Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.
De vision quest wordt begeleid door Bertram Lammers en Ingrid van Dijk.

Als je nog vragen hebt of meer wilt weten om tot een beslissing te komen, dan kun je contact opnemen met Bertram 06 50445344, bertram@itip.nl of Ingrid 06 10686514 info@beddingwerk.nl.

Opgave via bezinningstochten.nl.

 

 

terug naar agenda