De roep van de natuur

De natuur is voor velen van ons een bron van ontspanning of rust. Wanneer je er voor openstaat heeft de natuur echter nog meer te bieden. De natuur kan je ook ‘roepen’ en zo je gids zijn.

Ontdek in deze tweedaagse de ‘magische’ werking die de natuur op jou heeft. Aan het begin van de eerste dag sta je met het Indiaans medicijnwiel stil bij de vragen die je hebt. Het wiel symboliseert de kringloop van het leven en de cyclus van veranderingen die daar binnen plaatsvinden. Vervolgens laat ik je een aantal keren in contact treden met de natuur op een manier die je niet kent, waarbij we onder andere gebruik maken van de schemering en het begin van de nacht. De natuur biedt ruimte om op een andere manier dan je misschien gewend bent, om te gaan met levensvragen. Antwoorden op vragen zoals wat je nu precies drijft of wilt, bedenk je niet maar komen dan tot je, onverwacht en treffend. In een echte ontmoeting met de natuur, vind je jezelf en de natuurlijke weg die bij je hoort.

Laat je verrassen, voeden en leiden door de zeggingskracht van de natuur. 

 

15 en 16 juni 2012, Epe, Centrum Oostraven

aantal deelnemers: max. 14

inschrijven via itip.

 

terug naar agenda.